Panura 3d rakennus suunnittelu

 

Nykyaikaista suunnittelua

Rakennussuunnittelu on erittäin tärkeä osa rakentamista, maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttääkin nimeämään rakennushankkeelle koulutetun pääsuunnittelijan.

Suunnittelijan tehtävänä on luoda teidän toiveiden ja tarpeiden mukainen, käytännöllinen ja toimiva ratkaisu. Suunnittelun alusta lähtien pyrimme löytämään yhteisen näkemyksen, jota lähdetään toteuttamaan. Ammattitaitoisen suunnittelijan kanssa miettimisprosessi on vaivatonta ja suunnittelijamme auttaa teitä löytämään juuri teille sopivat ratkaisut, olipa mielessä kustannustehokas omakotitalo tai luksusta tuova laajennus. Osaava suunnittelija osaa ottaa esille vaihtoehtoja, joita asiakas ei välttämättä tulisi edes ajatelleeksi. Suunnittelijamme suhtautuu suunnittelutyöhön antaumuksella, on kiinnostunut seuraamaan rakentamistyylien kehittymistä ja ottaa vaikutteita ideointiin globaalisti.

 

Jokaisen rakennushankkeen suunnittelun teemme innolla ja ammattitaidolla, tavoitteena on aina saada suunnittelun lopputuloksesta juuri sellainen kuin te olette toivoneet.

Hankesuunnittelu

Onnistuneen projektin perusta
Hankesuunnittelu on suunnittelukokonaisuuden aloitusvaihe 
  • Rakennuspaikka

Tontti määrittää millainen rakennus voidaan rakentaa. Voitte yhdessä suunnittelijamme kanssa valita oikean tontin teidän tarpeisiinne. Tontin ollessa jo valittuna rakennusten sijainti tontilla suunnitellaan kaavamääräysten ja asumisviihtyvyyden mukaan ilmansuunnat ja muut tekijät huomioon ottaen.

  • Tilaohjelma

Tilaohjelma laaditaan kartoittamaan teidän vaatimukset asumistilojen osalta. Voitte yhdessä suunnittelijamme kanssa laatia rakennuksen tavoitteet, jotka käsittää pinta-alan, budjetin, huonelukumäärät ja tilakohtaiset vaatimukset, kuten arkisisäänkäynti kodinhoitohuoneesta tai korotettu sisäkatto olohuoneessa.

Luonnossuunnittelu

Rohkeaa ideointia
Tontin ja tilaohjelman lähtötiedoilla laadimme luonnospohjakuvan rakennuksesta sekä luonnosasemakaavakuvan, josta nähdään rakennusten sijoittuminen tontille.
  • Pohjakuva
  • Asemakaavakuva

Luonnossuunnittelu on tärkeä vaihe sillä se määrittää kaikki rakennuksen toiminnan ja ulkonäön keskeiset asiat. Suunnittelijamme laatii luonnokset yhteistyössä teidän kanssanne.

Luonnosvaiheessa voidaan kokeilla useampiakin ratkaisumalleja ja valita parhaiten toimiva jatkoon. Luonnoksia muokataan teidän toiveiden mukaan ja valmiit luonnokset mallinnetaan sähköiseen muotoon.

3D-suunnittelu

Näe lopputulos

Suunnittelijamme luo teille piirustuksista 3D-mallin, jota hyödynnetään moneen tarkoitukseen. 3D-mallista näette kaikki suunnittelun yksityiskohdat tarkasti ja luonnosvaiheessa huomaamatta jääneet asiat saadaan muokattua täysin halutuksi.

Havainnekuvat

3D-mallista voidaan tuottaa kuvia, joista rakennuksen eri osia voidaan tarkastella hyvin havainnollisesti. Tulette näkemään suunnitelmanne kuin rakennus olisi jo rakennettu. Rakennuspaikka voidaan valokuvata ja liittää havainnekuviin taustaksi, joka mahdollistaa ympäröivän maaston ja rakennusten huomioimisen jo suunnitteluvaiheessa. Voitte tarkastella taloa ulkoapäin ja ideoida jopa minkälaisia istutuksia puutarhaan sopii. Rakennuksen värimaailmasta saa hyvän käsityksen havainnekuvista ja värejä voi muokata mieleisekseen. Sisätiloissa pääsee tarkastelemaan tarkkojakin yksityiskohtia ja esimerkiksi istahtamaan olohuoneen sohvalle katsellakseen ympärilleen. Jos havainnekuvia tarkastellessa huomaatte jonkin asian kaipaavan muutosta, suunnittelijamme käy muutostarpeen läpi kanssanne ja saatte muutoskuvat tarkasteltavaksi. 3D-malli mahdollistaa suunnittelemaan rakennuksesta juuri sellaisen kun haluatte.

Havainnekuvia voidaan luoda myös olemassa olevasta rakennuksesta, esimerkiksi laajennusta suunnitellessa.

Havainnekuvia voidaan luoda myös täysin ennakkomarkkinointi tarkoituksiin.

Pääpiirustukset

Viralliset rakennuslupapiirustukset
Rakennusluvan hakemista varten laadimme pääpiirustukset eli tutummin rakennuslupakuvat.
  • Sisältävät asema-, pohja-, leikkaus-, julkisivupiirustukset luvan vaatimassa muodossa Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaan.
  • Esitetään useat tarkennukset kuten käytettävät rungot, lämmöneristeet ja pintamateriaalit.
  • Osoittavat viranomaisille suunnitellun rakennuksen täyttävän vaadittavat määräykset ja olevan turvallinen käyttää.

Täydentävät suunnitelmat

Luo kokonaisuuden
Rakennepiirustukset

Rakennepiirustukset sisältävät detaljit eli tarkentavia piirustuksia perustuksesta ja rungosta. 

Työpiirustukset

Työpiirustukset sisältävät mittapiirustukset rakentajia varten rakenteista kuten pilareiden, väliseinien, ovien ja ikkunoiden tarkat sijainnit. Suunnittelijamme tekee kaikki tarvittavat työpiirustukset.

LVIS-piirustukset

Lämmityksen, vesijohtojen, viemäreiden ja sähkötekniikan suunnitelmat.

Toteutamme LVIS suunnittelun yhteistyökumppaneidemme kanssa saumattomasti.

Kiinteän sisustuksen suunnitelmat

Laadukkaan ja näyttävän kokonaisuuden saavuttamiseksi laadimme huoneselostukset ja värikaaviot, joissa määritetään sisäpintamateriaalit ja -käsittelyt. Sävykartoista on selkeä verrata pintojen sointuvuutta toisiinsa ja materiaalit valitaan hyväksi havaituista tuoteperheistä. Sisustussuunnitelmassa määritellään katto-, seinä- ja lattiapinnat.

Kalustesuunnitelmat ovat tärkeä osa varsinkin keittiön ja kodinhoitohuoneen sisustusta. Kalusteet suunnitellaan täysin toiveidenne mukaan toiminnallisuus ja ulkonäkö huomioiden tilakohtaisesti. Kalustesuunnitelmalla voi kilpailuttaa kalustetoimittajat.

Valaistussuunnitelma sisältää kiinteiden valaisimien ratkaisut. Oikein suunnitellulla valaistuksella sekä edistyneillä automaatioratkaisuilla saadaan rakennuksen viihtyvyys ja toimivuus uudelle tasolle.

Pihasuunnittelu

Upea rakennus ansaitsee ympärilleen upean pihan. Pihasuunnittelussa määritetään pihan toimintojen sijoittelu, pintamateriaalit, rakenteet ja kasvusto. Pihasuunnittelussa huomioidaan myös helppohoitoisuus ja käytännöllisyys jokaisena vuodenaikana. Suunnitelma selkeyttää pihan rakentamista ja kustannusten arviointia.

 

“Suunnittelupalvelut sisältävät kokonaisuudessaan kaikki rakentamiseen vaadittavat suunnitelmat. Voitte halutessanne valita vain teille tarpeelliset suunnittelupalvelut. Parhaaseen lopputulokseen päästään kuitenkin kun sama suunnittelija on mukana alusta loppuun saakka.”

Joni Panu, Suunnittelija

Panu Group Oy